Brain Athletics

gra-brainathleticsBrain Athletics är ett sidoprojekt till Lindholmenstafetten med ett enda syfte: att generera pengar till Peter Erikssons minnesfond och hjärnforskningen. 100 kronor per startande lag i Lindholmenstafetten slussas oavkortat och genom Brain Athletics till den neuroforskning i Göteborg som ägnar sig åt sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa.
Strokecentrumvast-Sidebar

Brain Athletics är det kitt som binder samman praktik (Lindholmenstafetten) med teori (Peter Erikssons minnesfond/Strokecentrum väst) och är som sådant självklart
öppen för fler bidragsgivare och samarbetspartners.

Stöd hjärnforskningen genom Brain Athletics – det lönar sig i det långa loppet.